Politica de confidentialitate

 

Politica de confidențialitate

(Privacy Policy)

Aceasta politică ("Politica de confidențialitate") descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectăm prin Site, care este găzduit și operat din România.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care putem utiliza aceste date și cui le putem transfera.

Tot în politica de confidențialitate prezentăm și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă explicăm și cum ne puteți contacta pentru:

a) a accesa, rectifica sau șterge datele pe care ni le-ați furnizat;

b) a retrage orice consimțământ pe care ni l-ați acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal;

c) a ne spune să nu vă mai trimitem informații despre produsele și serviciile noastre;

d) a vă răspunde oricăror întrebări despre practicile de confidențialitate online.

 

Vă încurajăm să citiți această Politică înainte să folosiți Site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteți de acord cu termenii si condițiile acestei Politici.

Ce informații colectăm și cum le utilizăm

În cadrul acestui Site ne furnizați următoarele date cu caracter personal:

 1. În cadrul secțiunii newsletter:

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm în această secțiune sunt:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Adresă de email;
 • Adresa IP.

Folosim aceste date pentru a vă trimite materiale de marketing (adică mesaje care să prezinte noutăți, caracteristici noi sau oferte promoționale).

Nu vă vom trimite materiale de marketing dacă nu v-ați dat consimțământul în acest sens, înregistrându-vă, in cadrul secțiunii newsletter, pentru a primi informații despre produsele și serviciile noastre. Puteți alege oricând să întrerupeți primirea acestor materiale. Trebuie doar să respectați instrucțiunile incluse în e-mail, să bifați butonul de dezabonare sau să trimiteți un răspuns cu solicitarea dumneavoastră.

 

 

 1. În cadrul formularului de contact / secțiunii Înregistrare:

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm în această secțiune sunt:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Adresă email;
 • Telefon.

Folosim aceste date pentru a vă permite să ne adresați diverse cereri, fie în legătură cu produsele și serviciile noastre, fie în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului.

Informații cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și exercitarea acestora găsiți la secțiunea corespunzătoare din prezenta politică de confidențialitate.

Cookies și fișiere jurnal

 

Folosim tehnologia cookie în cadrul raportării statistice privind pagina web. Cookie este un fragment de informație trimis de o pagină web, salvat de browser-ul calculatorului dumneavoastră pe hard disk. Acesta reține informații de care ar avea nevoie o pagină web pentru a vă personaliza experiența (adică imaginile dinamice de pe site) și a aduna informații statistice despre pagina web, cum ar fi paginile web vizitate, descărcările făcute, numele de domeniu al furnizorului de Internet și țara de origine a vizitatorilor  și adresele paginilor vizitate imediat înainte și după intrarea pe pagina noastră. Informațiile din cookies ne permit să trasăm „click-urile” pe care le-ați făcut (mai exact, căile urmate de vizitatori pentru a ajunge pe pagina noastră în timp ce trec de la o pagină la alta).

De asemenea, folosim și fișiere jurnal de servere web standard care ne ajută să numărăm vizitatorii și să evaluăm capacitatea tehnică a paginii noastre. Folosim aceste informații pentru a afla câte persoane vizitează site-ul, ne ajută să aranjăm paginile într-un mod atractiv pentru utilizatori, să avem o pagină ușor de folosit în browser și să oferim vizitatorilor pagini mai utile. Înregistrăm informații despre traficul pe pagină, dar nu și informațiile despre vizitatorii individuali ai paginii noastre.

Partea de „asistență” din bara de instrumente a majorității browser-elor vă arată cum să blocați acceptarea de noi cookies, cum să fiți înștiințați atunci când primiți un nou cookie și cum să dezactivați cookie-urile existente. Nu uitați însă că fără cookies s-ar putea să nu beneficiați pe deplin de toate caracteristicile paginii noastre web.

 

Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani.

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.

Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) si nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal.

Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum și dacă datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu vârsta sub 16 ani.

 

Informațiile pe care le transmitem

 

Nu vom transmite către terțe părți datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepții:

 • Cu acordul dvs.;
 • Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs.;
 • În cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră. Societățile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai în măsura în care este necesară pentru executarea serviciului solicitat de dumneavoastră (de ex. transmiterea produselor comandate, procesarea informațiilor privind plata);
 • Putem transmite date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
 1. este prevăzut într-o dispoziție legală;
 2. previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
 3. protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 4. aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații juridice.
 • În cazul în care activitățile dvs. contravin termenilor și condițiilor statuate de societatea noastră, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
 • În cazul în care societatea noastră fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date e transferată noului operator;
 • În cazul în care societatea noastră devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus, veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site.

Link-uri către alte pagini

Nu uitați că atunci când folosiți un link pentru a ajunge de pe Site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta politică de confidențialitate nu se mai aplică. Navigarea și interacțiunea pe care le desfășurați pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul Site, se supun regulilor și politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiți regulile și politicile paginilor pe care le vizitați pentru a înțelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare și dezvăluire a datelor cu caracter personal.

Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

Dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a i se șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Dreptul la restricționarea prelucrării, în cazul (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) societea noastră nu mai are  nevoie de datele cu caracter personal, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor acesteia;

Dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care  demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele persoanei vizate, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților acesteia sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;

Dreptul de portabilitate;

Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege;

Dreptul de a-și retrage consimțământul, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal are ca temei consimțământul.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise prin e-mail, la adresa: gdpr@prodiagnostic.eu

 

Actualizarea politicii de confidențialitate

Societatea noastră își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidențialitate în orice moment, dar nu va reduce nivelul de protecție din cadrul acesteia. Acordăm cea mai mare importanță  aspectelor legate de confidențialitate și intenționăm să rămânem pe deplin conformați prevederilor legale  în ceea ce privește politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal. Vom actualiza periodic politica de confidențialitate și vom afișa noutățile pe această pagină.