Protectia Datelor cu Caracter Personal

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Stimati Parteneri,

 

Prin acest document dorim sa supunem atentiei dvs. cateva aspecte importante in ceea ce priveste legislatia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Va informam ca S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. colecteaza, inregistreaza si stocheaza (pastreaza) in baza de date nume, prenume, e-mail, telefon ale reprezentantilor/salariatilor/delegatilor/persoanelor de contact ale  companiei dvs. in scopul furnizarii de produse si servicii catre compania dvs. pe durata relatiei de afaceri.

1.    Prelucram datele cu caracter personal in scopuri determinate

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. prelucreaza  datele cu caracter personal mai sus mentionate (nume, prenume, e-mail, telefon) ale reprezentantilor/salariatilor/delegatilor/persoanelor de cont ale  companiei dvs. pentru:

- executarea in conditii optime si imbunatatirea  raporturilor contractuale, 

- pentru livrari de produse si servicii, 

 - promovare produse si servicii, 

- oferirea de suport post vanzare si suport tehnic de catre  S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.

- executarii contractului (care include si interactiunile anterioare semnarii acestuia) incheiat cu compania dv. si pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale in calitate de parte contractanta. 

In plus, S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. prelucreaza  datele cu caracter personal mai sus mentionate (nume, prenume, e-mail, telefon) ale reprezentantilor/salariatilor/delegatilor/persoanelor de cont ale  companiei dvs in vederea satisfacerii unor interese legitime, precum :

-       Prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

-       In legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;

-       Cooperarea cu autoritatile publice;

-       Gestionarea si pregatirea rapoartelor interne;

-       Intocmirea declaratiilor fiscale.

 

Totodata , S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.  va face cunoscut faptul ca aveti obligatia de a asigura informarea adecvata a persoanelor vizate (prepusii entitatii juridice din care faceti parte) in masura in carea acestea nu sunt informate in mod direct prin prezenta comunicare.

2.    Datele  cu caracter personal sunt divulgate altor parti terte

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti , incluzand partenerii nostri , fara a se limita :

-       Alte parti contractante si bancile acestora , in legatura cu orice tip de transfer de fonduri;

-       Furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, plati, prelucrare, formare , stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru clienti;

-       Consiliere profesionisti, precum auditori sau avocati;

-       Autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru a ne conforma reglementarilor aplicabile.

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. nutransfera datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European decat daca este strict necesar pentru derularea contractului si doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate si notificandu-va atunci cand este cazul.

3.    Drepturile reprezentantilor/salariatilor/delegatilor/persoanelor de contact ale  companiei dvs.cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, persoanele vizate au urmatoarele drepturi :

-       Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.ca prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

-       Dreptul la rectificare,care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;

-       Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a i se sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

-       Dreptul la restrictionarea prelucrarii, in cazul (i) persoana vizata  contesta exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) societea noastra nu mai are  nevoie de datele cu caracter personal, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor acesteia;

-       Dreptul de a se opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datele persoanei vizate, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor acesteia sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

-       Dreptul de portabilitate ;

-       Dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP;

-       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea , care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este permisa de lege;

-       Dreptul de a-si retrage consimtamantul, in masura in care prelucrarea datelor cu caracter personal are ca temei consimtamantul.

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise prin e-mail, la adresa: gdpr@prodiagnostic.eu

4.    Perioada de stocare

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.Lpastreaza datele  cu caracter personal pe perioada raportului contractual incheiat cu compania dumneavoastra, precum si pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate si termenelor de prescriptie aplicabile (3 ani de la incetarea contractului) sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila.

5.    Securitatea datelor cu caracter personal

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate sub posesia si sub controlul sau prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare. 

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.Lrespectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile,  utilizeazămijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate și nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat.

 S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L respectă și asigură în mod strict secretul profesional și nu dezvăluie datele cu caracter personal decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este nu doar o obligație profesională a S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L., ci și o valoare esențială.

S.C. A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L revizuiește în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale .

 

A&A PRO DIAGNOSTIC S.R.L.

Numar de inregistrare: J40/523/2008; CUI: RO 23068692

Adresa – punct de lucru: Bd. George Cosbuc, nr. 50, sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.336.20.34

Fax: 021.321.20.56

E-mail: gdpr@prodiagnostic.euinfo@prodiagnostic.eu